God jul och ett gott nytt år!

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR önskar vi alla medlemmar i brf Optimus!

Vad har vi nu gjort under året? Bergvärmeanläggningen är i full drift vilket innebär att vi producerar vår egen värme och varmvatten. Samtliga vindsutrymmen är tilläggsisolerade med miljöklassat material. Vi håller även på att uppgradera alla lås och dörrar in till fastigheten. Vattenbesparingsåtgärder kommer att införas under våren 2017 vilket innebär att vi sparar 20-30% av dagens förbrukning. Garaget kommer att utrustas med ny motor till dörren. Enligt kommunbeslut angående ny sophantering , där både matavfall samt hushållssopor ska separeras, kommer detta att införas under april månad. Mer information om detta kommer på hemsidan.

Vi i styrelsen önskar att få hjälp av samtliga boende med några ordningsfrågor. Det gäller bland annat:

  • Återvinningsrummet. Vid ett flertal tillfällen har det slängts byggmateriel, skrymmande förpackningar, tvättmaskiner, spisar etc. Allt sådant måste man själv åka med till Sörabs återvinningsstation. Viktigt är också att man lägger sopor i därför avsett kärl. Kartonger måste vikas ihop så att vi inte fyller kärlen med ovikta sådana.
  • Tvättstugorna. Efter varje bokning ska alla maskiner torkas av, luddfilter och borsten man använder ska rengöras, golven sopas av och i förekommande fall tvättas av.

De extrakostnader som måste tas  – i form av extra städning och extra hämtning av sopor – drabbar alla oss boende.

Till slut en liten påminnelse  – tänk på att släcka ljusen när ni lämnar rummet.

Bästa hälsningar och en önskan om julefrid tecknar

er styrelse

genom

Stefan Niklasson

jul