Vårt nya sopsystem – start 26/4

Björkvallavägen vid cykelrummet:

  • Det finns två behållare: ett kärl för hushållssopor och ett kärl för matavfall
  • Det är viktigt att lägga rätt påse i rätt behållare!
  • Båda luckorna är låsta, och nyckeln till grinden (innergården) gäller för sopkärlen
  • Påsar för matavfall kommer att finnas i återvinningsrummet

Detta innebär att våra sopnedkast kommer att stängas den 25/4. Återvinningsrummet kommer att fungera som vanligt.