Nytt Bankgironummer för månadsavgifterna.

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM HAR NYTT BANKGIRONUMMER

Inför aviseringen i december (kvartal 1 2019) vill vi uppmärksamma er på att vi på HSB Norra Stor-Stockholm bytt bank.

Vi kommer att informera om bytet i samband med aviseringen och på vår hemsida hsb.se/nst. De som har ett aktivt autogiromedgivande idag kommer inte behöva göra några förändringar. Betalar man däremot avgiften via e-faktura, via pappersavin eller med någon annan automatisk överföring än autogiro så behöver man kontrollera att betalningen görs till nytt bankgironummer 5189-7775.

Vänliga hälsningar

Erica Lind

Kommunikatör HSB

 

Läs mer i dokumentet nedan:

HSB-information byte av bank