Källsorteringen, skärpning!!!

Föreningen har blivit drabbad av merkostnad pga någon har kastat plastpåsar i sopbehållaren avsedd för mat- och komposterbara rester.

Vi kan bli av med denna förmån att få leverera komposterbara sopor om vi inte skärper oss, vilket inte bara är dåligt för miljön utan också medför ökade kostnader för oss som bor här.

Så låt oss hjälpas åt att inte göra några mer fel. Får ni hjälp att kasta sopor, informera de som hjälper er hur de ska göra. Sopnedkasten på Björkvallavägen är väl märkta med vad som ska vart.

/Styrelsen