Årsmötet framflyttat!

INFORMATION OM VÅRT ÅRSMÖTE

Med anledning av det rådande läget har styrelsen i samråd med HSB beslutat att senarelägga vårt årsmöte. Nytt datum kommer att skickas ut till samtliga så snart vi vet mer.

Ber dig i mellantiden att spara samtliga dokument rörande vårt årsmöte, nya dokument kommer inte att skickas ut, utan endast information om det nya datumet.

Vänligen

Styrelsen

Brf Optimus