Laddstolpar uppsatta och redo att börja användas!

Läs mer här under Lokaler och sedan Garage. Där finns instruktioner att ladda ner.

Styrelsen Brf Optimus