Brandskyddsregler

  • Håll trapphus samt loftgångar rent från brännbart material och sådant som står i vägen vid en eventuell utrymning (ex. barnvagnar, cyklar mm).
  • Minska risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till gemensamma utrymmen stängda och låsta. Förvara inte brännbart material i trapphus eller intill fasaden.
  • Det är förbjudet att förvara brännbara vätskor och fyrverkerier i garage samt vindsförråd.
  • I lägenheten får endast mindre mängd brandfarliga vätskor förvaras (ex. lösningsmedel, spolarvätska, bensin, gaser mm).
  • Grillning på balkong eller loftgång med kol- eller gasolgrill är förbjuden. Elgrill är däremot tillåten.
  • Rökning får inte förekomma i trapphus, garage eller andra gemensamma utrymmen.
  • Rapportera till Felanmälan om du ser ovanstående brister, felaktig förvaring i trapphus, garage, blockering av nödutgångar mm.
  • Alla i föreningen ska påpeka risker eller brister till Styrelsen.