Förvaltning

Vid frågor om förvaltning, tekniska frågor och försäkring kontakta då föreningens styrelse för svar.

Kontaktperson och förvaltare för Brf Optimus är:

Carina Göthberg
Växel: 010-442 50 00
Direkt: 010-442 50 05