Styrelsen

Brf Optimus Styrelse består av följande personer

Styrelsen medlemmar

ORDFÖRANDE, KASSÖR, MILJÖ & FASTIGHET

Stefan Niklasson
Björkvallavägen 2a

VICE ORDFÖRANDE, SEKRETERARE

Ulla Bruckner
Björkvallatorget 1

GARAGE, TAG & PORTAR/PORTTELEFON

P.O. Bergman
Björkvallavägen 2c

REVISOR

Stig-Gustav Björklund
Kvarnvägen 2a

REVISORSUPPLEANT

Tommy Pettersson

VALBEREDNING

Edith Rodeby
Christer Holm
Britt Öberg

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via SMS, e-mail eller nedanstående formulär som besvaras en gång i veckan:

mail_sms