Styrelsen

Brf Optimus Styrelse består av följände personer

Ordförande, kassör, Miljö & Fastighet

Stefan Niklasson
Björkvallavägen 2a
194 76 Upplands Väsby
Tel: 08-590 820 03

Vice ORDFÖRANDE, sekreterare

Ulla Bruckner
Björkvallatorget 1
194 76 Upplands Väsby
Tel: 08-590 337 69

Garage, Tag & Portar

P.O. Bergman
Björkvallavägen 2c
194 76 Upplands Väsby
Tel: 070 580 1940

Lokal, Soprum & Miljö

Maija Liisa Annunen
Kvarnvägen 2
194 76 Upplands Väsby
Tel: 070-562 56 94

 

Revisor

Stig-Gustav Björklund
Kvarnvägen 2a
194 76 Upplands Väsby
070 641 1951

Revisorsuppleant

Tommy Pettersson

Valberedning

Edith Rodeby
Christer Holm
Britt Öberg