Flugor

Flera som har problem med flugor som troligen orsakas av träden som finns i Elis park. Är du en av dem så kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret, Margareta Telius på tel: 08-590 975 50, Nils Odén på tel: 08-59097403, Kommunekolog Richard Sandström på tel: 08-590 978 56, richard.sandstrom@upplandsvasby.se